Subnavigatie

X

woordenlijst glasvezel

 

3 db regel

glas -3dB = 50%            coax -6dB = x 0,5   

aanpassing pictail

is stukje vezel wat in feite conisch is, dus met verschillende uiteinddiktes  

access high

is een digitale glasvezelring met ringstructuur ; data over aparte vezels voor elke hub ; 1550 nm ; datatransport ook op SDH-basis ; zie ook signalen

access low 

is een glasvezelring met ringstructuur ; elk wc heeft eigen vezels met 

analoge signalen ; retour analoog / maar ook digitaal op aparte vezels ; 1310 nm 

AGC – control

Automatic Gain Control ( houdt het uitgangssignaal min of meer constant terwijl het ingangssignaal relatief snel varieert )

AM modulatie

het analoog moduleren van de laser gebeurt zowel in het 1310 als 1550  lichtvenster op AM-basis. Bij 1310 nm directe aansturing en bij 1550  nmindirecte (=externe basis) aansturing.

analoog

is continue variërend in tijd

angitudinale offset   

is de hoek van de contactvlakken in de connectorverbinding    

APC 

angled physical contact  (zeer hoge reflectiedemping door 8 graden schuine vlakken)

arcap

is ferrulemateriaal van nagenoeg gelijke hardheid als glas

ATM

asynchrone transfer mode (geschikt voor data en gedigitaliseerde spraak)

backbone

is een digitale glasvezelring met busstructuur waarover alleen digitale signalen op  SDH-basis worden vervoerd d.m.v. Synchrone Transport Modules van het  type STM1 (155Mbps), STM4 (622Mbps), STM16 (2,5Gbps) en zelfs STM64 (10Gbps) 

backscattering

is evenredig over de gehele lengte van één stuk vezel. Het teruggestrooide  licht is slechts een zeer klein gedeelte van het voortgaande licht ;         bijv bij een 100 nsec          puls bedraagt deze -60 dB (= 1 miljoenste deel)

bending

geeft verlies door te krappe bocht; uittreding door kleiner dan kritische hoek

bending methode

(buigmethode) om de cut-off golflengte te bepalen 

BER – waarde

is Bit Error Rate = ontvangen aantal foutieve bits : totaal aantal verzonden bits enkele bitfout ( singular error ) komt door transmissiesysteem ( bijv ruis ) ; groep  bitfouten ( burst error ) wordt meestal veroorzaakt door menselijk handelen

bias

is ruststroominstelling van laserzender

biconische tap

meervoudige optische verdeler            

binair coderen

het omzetten van digitale codes ( gehele getallen ) naar binaire

codes door het binair weergeven van de decimale getallen ( enen en nullen )

binnenkabel

simplex kabel ; duplex kabel ; break-out kabel

bitsnelheid

wordt bepaald door dispersie en zeer smalle startpuls

bittijd

LET OP : 1 Kbps = 1024 bit  ; 64 Kbps = 64 x 1024 bit per sec   bittijd = 1 : ( 64 x 1024 ) = 15 µsec   

bittijd van 1 Mbps = 1 : ( 1000 x 1024 ) = 0,5 µsec    bittijd 2,5 Gbps = 1 : ( 2,5 x 1000 x 1024 ) = 0,5 nsec    LET OP : 8 bits = 1 Byte

brekingsindex

is de verhouding van de lichtsnelheid in het oorspronkelijke medium  t.o.v. de lichtsnelheid in het nieuwe medium

buffering

is de wijze waarop glasvezel in de kabel is verpakt ;  tight tube ; semi tight tube ; loose tube

buitenkabel

duct kabel ; grond kabel ; hybride kabel

cenelec-meetraster

is een gestandariseerd frequentieraster met 42 PAL-TVkanalen van elk 7 MHz breed 

 

chromatischedispersie

(golflengte vervorming) bij singlemode vezel ; intrede voornamelijk  fundamenteel door kleine core maar doordat licht niet uit 1 kleur bestaat 

maar meerdere kleuren ; ieder met een eigen snelheid in de vezel; 

uitgedrukt in ps.nm.km                                                                                                

bij 1310 nm zo klein mogelijk maar bij 1550 neemt deze dispersie een factor 6 toe

clipgrens

c = OMI x V¨¨N ( is het punt waarbij de laser buiten zijn lineair gebied komt)                                      

met een bepaalde clipgrens kan bij een bepaalde OMI het aantal TV-kanalen 

worden berekend   C = OMI x V¨¨N                                        

( LET OP…4 stereo FM kanalen = 1 PAL-TVkanaal en 40 mono FM kanalen idem )

CODEC

(coderen / decoderen) apparatuur om bij kabelTV de analoge signalen  te digitaliseren en binair te coderen voor transport

coherent licht

in de pas; gelijkmatig

concentrisch

is in het midden (het komt voor dat de core en cladding niet concentrisch  t.o.v. elkaar liggen maar dat de core a.h.w. slingerend in de cladding ligt

connectie

is connectorverbinding met een demping van 0,2 tot 1 dB ( rekenen met 0,5 dB )

connectiedemping

0,5 dB

connectoren

PC = blauw ; APC = groen ; tabel vergelijking fusielas t.o.v. connectie

CSO en CTB

Composite Second Order en Composite Triple Beat ( 2e en 3e orde 

intermodulatievervorming )   CSO + 11 dB = IMA2  omrekenen van optisch naar  elektrische intermodulatie   CTB + 23 dB = IMA3  omrekenen van optisch naar  elektrische intermodulatie

cut-back methode

is terugsnij-methode om bijv haspels te meten zonder connectoren

cut-off golflengte

is de golflengte waarboven de vezel monomodus-gedrag vertoont

decibel

is logaritmische verhouding van twee vermogens

Demping van de vezel

SM vezel 1310 nm demping = 0,4 dB/km ; SM vezel 1550 nm demping = 0,25 dB/km  

DFB-laser

(distributed feedback laser) uitgangssignaal in tegenfase met ingangssignaal ;  toepassing voor analoog signaaltransport

diffuse reflectie

ruw scheidingsvlak bestaat in feite uit veel kleine deelvlakjes (verstrooiing)

digitaal

niet continue variërend in tijd

digitaal coderen

het nemen van monsters in de tijd van een analoog signaal (samples nemen )

digitalisering van  PAL -kanaal

7 MHz PAL – kanaal = 14 miljoen monsters / sec ; bij omzetting van elk  monster in een binaire code van n bits dan : 2 x B  x n /sec ( bps ) 

           Digitalisering

Sample Rate ( aantal monsters per seconde ) = 2 x bandbreedte signaal in Hz  ( 1Hz = 2 bit )   omzetting van elk monster in een binaire code van n bits dan is  de bitfrequentie = 2 x B x n /sec (bps) als voor elk monster 8 bits worden  gereserveerd dan kunnen 256 niveau-waarden worden onderscheiden   

1 PAL kanaal van 7 MHz breed = 2 x 7 = 14 miljoen monsters /sec     

8 bits per sec = 2 x 7 miljoen x 8 = 112 miljoen bits per sec (112 Mbps = 14 MegaByte /sec) telefoon kwaliteit = 8000 Hz wordt dus 2 x 8000 x 8 = 112 Kbps   

Sample Rates:  FM kwaliteit = 22 KHz ; CD kwaliteit = 44 KHz ; DAT kwaliteit = 48 KHz   

Voorbeeld CD audio:    cd kwaliteit = 44 KHz sample rate ; 16 bit code;                                           

 44 KHz = (2bit / Hz) 2 x 44 K x 16 = 1408 Kbps                                                                 standaard CD = 730 MB voor audio = (1 Byte = 8 bit) 730 x 8 = 5840 Mbit   

 5840 Mbit : 1408 Kbps = 4148 sec = 4148 : 60 = 69 minuten

digitaliseringsproces

bemonsteren ; kwantiseren ; digitaliseren en binair coderen                              

dispersie

modale dispersie ; pulsverbreeding aan einde van vezel doordat licht niet alleen  rechtdoor ( fundamentele modus ) maar ook onder hoeken, 

 

dus later aankomt ; looptijdverschillen in Mhz / km

dispersie – coëfficiënt tabel

(D) is de mate van chromatische dispersie in singlemode glasvezel;                                                   

in formule: ps/ (nm*km) 

dispersion-shifted vezel

7/125 µm singlemode vezel met een minimale chromatische dispersie bij 1550 nm  in plaats van bij 1310 nm

distributie-curve

geeft het verband aan tussen optisch budget en aantal kanalen bij een bepaalde SRA 

doorlassen

vezels die voor de onderbreking niet nodig zijn maar wel voor het volgende wc in de ring

duct kabel

is een soort glasvezelkabel met een trekontlasting van staaldraad of aramide vezel  waaromheen een aantal loose tubes met daarin glasvezel (s) liggen ; de kabel is  gevuld met gel voor de langswaterdichtheid

dummy-tube

is een lege witte tube die in de kabel is opgenomen om alleen de ronding van  de kabel te waarborgen 

dynamisch bereik

is gevoeligheid van meter om dempingen te kunnen herkennen ; een slechte  signaal / ruis verhouding zorgt ervoor dat kleinere dempingen in de vezel 

niet meer herkenbaar zijn ;   voor 0,002 dB demping is 15 dB dynamisch bereik nodig

;                                                                            

                                                          voor 0,02 dB demping is 10 dB dynamisch bereik nodig

;                                                                             

                                                          voor 0,2 dB demping is 5 dB dynamisch bereik nodig

emissie

het omzetten van stroomvariaties naar lichtvariaties

equilibrium mode  distribution

is de evenwichttoestand van voortplantende modes (EMD)

           

erbium

is een speciaal vervuild stukje glas met aansluitingen voor 2 pomplasers

extrinsieke verliezen

zijn verliezen die optreden bij optische connectorverbindingen (3 vormen van offset)

ferrule

is het binnenste van de connector; 

ferrule-boring van 9/116/125 vezel = 116 + 0,4 µm = 116,4 µm 

( de boring moet altijd de helft groter zijn als de worst-case diameterafwijking van de vezel

fiber cleaver

handcleaver = snij- en breekblokje; elektrisch cleaven = loodrecht doorslijpen

fotodiode

pin-diode  en apd-diode

fresnel curve

is de grafiek op de OTDR meter die de demping van bijv een fusielas aangeeft

FTT (C ; B ; H ; D)

is afkorting voor Fiber To The (Curb ; Building ; Home ; Desk)

full flood launch

is volkomen onnauwkeurige belichting

fundamentele modus

de lichtstraal die door en langs de as van de core gaat en dus de kortste weg aflegt

fusielas 

0,1 dB ; toegestane tolerantie van core diameter SM vezel = 0,5 µm

fusielasapparaat

LID-methode (local injection and detection) of Video-methode

fusielasdemping

normaal wordt gerekend 0,1 dB toegestane tolerantie core-diameter  SM vezel = 0,5 µm dus max 1 µm verschil = 0,05 dB demping

glasvezelprincipe

is het principe van totale reflectie

glaszender

omrekening naar effectieve waarde

 

golflengte

is omgekeerd evenredig met de frequentie

golflengte-dispersie

(chromatische dispersie) het ongelijkmatig aankomen van gelijktijdig  gestart licht ; bij polychromatisch licht en multimode ;  wordt door lichtbron bepaald (smalle zender bijv. 4nm)

golftheorie

toegepast bij optische zender en glasvezel

Handhole (manhole)

is een kunstof bak voor in de grong met aansluitingen voor 

HDPE buizen om kabel-overlengte in op te bergen of voor lasmoffen  

HDPE beschermbuis

Hoge Dichtheid PolyEthyleen ;UV-gevoelige beschermbuis met een 

 

 

diameter van 32, 40 of 50 mm

hogere modus

lichtstralen die onder verschillende hoeken de vezel intreden

incoherent licht

door elkaar heen; ongelijkmatig; dan weer veel, dan weer weinig

inlassen

vezels waar pigtails worden aangelast als voeding van wc                         

insertion loss

is doorgangsdemping in db

insertion loss

is invoeg / vervanging-methode voor metingen met connectoren

intrinsiek verliezen

zijn zeer kleine verliezen die optreden bij optische connectorverbindingen

IR-absorptie

door resoneren van aanwezige siliciummoleculen in de glasvezel

irreversible

dempingstoename = niet herstellend !! Alleen bij multimode vezel

kabeldemping

SM vezel  1310 nm  = 0,4 dB/km        1550 nm = 0,25 dB/km

kliefvlakken

zijn bij een laser de spiegels voor weerkaatsing en doorlaat van fotonen 

kritische invalshoek

de invalshoek waarbij de afbuiging van de lichtstraat parallel aan  het scheidingsvlak van dicht en ijl medium verder gaat

kwantiseren

is het afronden van de genomen monsters ( samples )  naar hele getallen volgens het gekozen niveauschema  

kwantiseringsruis

zijn de “fouten” die het gevolg zijn van de afronding van de  bemonsteringswaarden aan de zendzijde ; deze ruis is afhankelijk  van het gekozen niveauschema ( niveauschema 256 = 2 tot de macht 8 )

kwarts

een scheikundige stof die verkregen wordt door silicium en oxyde met  elkaar te laten reageren

lasdemping

0,1 dB                

laser

ild = infrared laser diode  /  scl = semiconductor laser

laterale offset

is de zijdelingse verschuiving van de contactvlakken in de connectorverbinding

launche conditions

is instraal-voorwaarden ; worden grotendeels bepaald door de intrede-kegel

led

sled = surface led (oppervlaktestraler) / eled = edge led (randstraler)  

lengte-bandbreedte  product

is de maximale transmissie-snelheid van multimode glasvezel in * MHz / km;   dit product wordt aangegeven in bandbreedte*km

licht

is een elektromagnetisch verschijnsel, bestaande uit een wisselend elektrisch  en magnetisch veld         

lichtdeeltjes- (fotonen)  theorie

is Planck-theorie ; toegepast bij de ontwikkeling van optische ontvanger ;  bij een zeer laag lichtniveau beter toepasbaar omdat het uitgaat van  licht als fotonen ( deeltjes-theorie )

lichtvensters

zijn gebieden in het IR welke bij optische transmissie de minste demping geven  (rond 850 nm, rond 1310 nm en rond 1550 nm) 

lichtzender

nodig: 1 freq; punt lichtbron; sterk gebundeld; coherent licht

life zero system

terugschakelen van laser beneden het schakelpunt led – laser

longitudinale offset

is de afstandelijke verschuiving van de contactvlakken in de connectorverbinding

loose tube

los gebufferde tube ; de vezels liggen los in de tube

LSA

voor nauwkeurigste OTDR-metingen waarbij het gebied tussen de markers een  lineair verloop moet hebben

mandrel

een stuk glasvezel van 2 meter dat om een 3 cm dikke kern gewikkeld is

man-hole

is hand-hole = kunststof bak voor onder de grond om kabel overlengte en/of  lasmoffen in op te bergen

matched cladded    SM-vezel

is soort SM vezel waarbij een zo laag mogelijke dispersie-verschuiving optreedt  en de brekingsindex van de core en cladding weinig verschillen                 

matched cladding

brekingsindex van cladding iets lager dan de core

meridionale stralen

zijn lichtstralen welke precies in het centrum van de kern intreden  (rechtlijnig + onder hoek)

metaalvrije kabel

aramide trekdraad en gevlochten zeer sterke kunstofvezels gebaseerd op VDE 0888

microbuiging

ontstaat doordat de vezel te lang wordt door temperatuursinvloeden

 

mini-kabel

metaalvrije miniatuur loose tube kabel met een PE buitenmantel volgens DDE 0888  veelal gebruikt in telecomnetten

mode scrambler pic

om een groot aantal modes op te wekken (bijv voor meetproeven)

mode suppressor pic

om hogere modes extra te dempen

mode-field diameter

is het gebied in de core waardoor het SM IR-licht gaat ( voor 1550 nm  is deze mode-field diameter groter als voor 1310 nm

modeloss

       (modesverlies) doordat niet alle licht de vezel intreedt 

modulatiestroom

indien geen modulatiestroom aanwezig , dus laser in ongemoduleerde toestand  (=rust) dan is de stuurstroom constant en geeft de laser een vaste hoeveelheid  optisch vermogen af. Bij verandering van de stuurstroom verandert ook het  optisch vermogen van de laser. Veranderingen moeten wel langs het lineaire  deel van de lasergrafiek plaatsvinden. ( vermogensvariatie )

monochromator

is een filter om de bandbreedte van licht te kunnen meten

MQW-laser

(multiquantum-well laser) voor lagere vermogens (<5mW) digitale signalen 

MTBF

Main Time Between Failure

multimodusdispersie

( mode dispersie ) multimode vezel ; pulsverbreeding doordat lichtstralen  niet alleen rechtdoor (fundamentele mode) maar ook onder hoeken  de vezel intreden ; dus looptijdverschillen ; uitgedrukt in MHz /km

multiplexen

is het achterelkaar schakelen van bitstromen van diverse informatiebronnen  binnen 1 sec               (bijv 500Mbps = 5 x 100 Mbps)

nabrander

is een coaxiale ( elektrische ) versterker

negatief laseffect

ontstaat wanneer aangelaste vezel een lagere backscattering heeft als de 1e vezel

niet-meridionale intreding

intreding altijd bij monochromatisch licht en multimode             

non-dispersion

shifted  vezel

6/125 µm singlemode vezel met een verschoven dispersie nulpunt en de hoogste  bandbreedte voor 1550 nm ; kleinere core nl 7 µm ipv 9 µm

norm-kabel

is metallische kabel met vaste buffering veelal gebruikt door KPN

numerieke apertuur

NA ; de sinus van de maximale intredehoek ; LET OP : intrede kegel = 2 x de inkoppelhoek ;  intrede kegel = uittrede kegel omdat bij intrede breking van ijl naar dicht 

( naar normaal ) en bij uittrede van dicht naar ijl ( van de normaal ) plaatsvindt.

OMI

Is optische modulatieindex (diepte) ; is de verhouding tussen de modulatie  t.o.v. de maximale 100% modulatiediepte ( = max 1 ).

omrekenen van dBm  naar mWatt

10 log x = – 60  ;  log x = – 6  ;  x = 1µW = 0,001 mW

omrekenen van  mWatt naar dBm

                10 log P(mW) = …dBm

op-achten

Is het tijdelijk op rol leggen van nog in te blazen glasvezelkabel.

op-achten

Is het tijdelijk op rol leggen van nog in te blazen glasvezelkabel.

OPM

optical power meter om optische vermogens te meten ( = voor directe metingen)

optisch budget

Is het verschil in optisch vermogen van de zender en het minimaal  benodigde optisch vermogen van de ontvanger. 

optisch systeem

Is de core en de cladding.

optische  modulatiediepte

Oftewel OMI ; is de verhouding tussen de modulatie t.o.v. de maximale modulatie ( = 100%

= 1 ).

optische ontvanger

Is APD-diode gevolgd door een versterker (stroom of spanninggestuurd)  welke signaalspanningen afgeeft die geschikt zijn voor coaxiale netdelen.

optische richtkoppeling

Is optische isolator voor het scheiden van verschillende optische signalen  (voor bijv. dubbel gebruik van vezel).

 

optische verdelers

Puit = Pin – verlies verdeler = 100%uit (60/40 = 10 log 0,6 = 1,33 dB doorlaat)  60 / 40   d.w.z. 10 log 0,6 = 1,33 dB in doorlaatrichting en

                    10 log 0,4 = 1,59 dB in aftakrichting     LET OP !! : dit is de theoretische demping     

voorbeeld: aftakdemping van 6,2 dB is volgens tabel 6 + 0,2 dB = 3,981 x 1,047 = 4,168 deel  

100 : 4,168 = 23,99 % van uitgangslicht op aftak      

100 – 23,99 = 76,01 % uitgangslicht op doorgang

optische versterker

op erbium worden 2 pomplasers aangesloten welke elk op 50% werken  middels stroomsturing; het licht veroorzaakt in het erbium een lawine-effect  van dezelfde golflengte

optische verzwakker

in connector met fabrieksmatig vaste waarden van 5-10-15 of 20dB  of potloodmethode

optische zender

bestaat uit coaxiale ingangsversterker, stuurstroomunit, laserunit en optische versterker

OTDR

optical time domain reflectometer ( = voor indirecte metingen)

OTDR instellingen

lichtvenster (1310 of 1550 nm) ; pulsbreedte (lange of korte vezellengte) ;  IOR (brekingsindex van vezel) ; averages (gemiddeld aantal pulsen per meting  waarvan het gemiddelde wordt genomen)

OTDR meter  nauwkeurigheid

stel n=1,5  100 nsec puls     

golflengte = V : f    ;  f = 300000 : 1,5 = 200000 km/sec = 200 m/µsec  = 0,2 m/nsec   

100 nsec puls is dus 100 x 0,2 = 20 m   

de OTDR meter deelt alles door 2 dus nauwkeurigheid is 10 m

pariteitscontrole

is foutherstel-systeem ; extra redundantie-informatie aan de ontvangstzijde die met  de informatie wordt meegezonden herkent de eventuele bitfouten  

( ongeveer 10 % van informatie )  

PCM

is Puls Code Modulatie ( het binair coderen van het gedigitaliseerde analoge signaal in een  pulstrein van niveauwaarden )

pigtail-kabel

(tight-buffer kabel) is kabel met op de 250 µm primaire coating een 900 µm nylon  secundaire coating. Hieromheen zit een aramide vezel gesponnen en daarom heen  een 2 tot 3 mm dikke pvc of halogeenvrije jacket. Bij semi-tight buffer kabels zit een  gellaagje tussen de primaire en secundaire coating om deze kabel  eenvoudig te kunnen strippen. 

pilootfrequentie

is een ongemoduleerde draaggolf ( tijdloze puls en zuivere sinus ), opgewekt in een  pilootgenerator met constante amplitude ( in coaxnetten 80,6 MHz voor een stabiel  uitgangssignaal en een hoge pilootfrequentie voor effeningsregeling )                 ( optische verbindingen zijn frequentie-onafhankelijk dus alleen 80,6 MHz piloot  voor stabiel uitgangssignaal ;meesturen van evt. hoge piloot voor geregelde,  in cascade staande, GV)

planck-theorie

is lichtdeeltjes- (fotonen) theorie ; toepassing bij ontwikkeling van optische ontvanger

point to multipoint  verbinding

met extra optische verdeeldemping t.o.v. de point to point verbinding

point to point verbinding

zender……….glasvezel………..ontvanger

 

 

positief laseffect

ontstaat wanneer aangelaste vezel een hogere backscattering heeft als de 1e vezel ;  las gemeten van de ene kant 0,3 dB en vanaf de andere kant – 2 Db 

( – betekent positief verlies ) ; de echte laswaarde =(0,3 dB – 0,2 dB) : 2 = 0,05 dB ; de las is dus goed 

pressed cladding

de cladding met een beduidend lagere brekingsindex dan de core

primaire coating

vast afsluitend om het optisch systeem; voorkomt indringen van waterdamp

protocol

is afspraak ; protocol kan per netvlak verschillen

pulsverbreeding

door dispersie; is bepalend voor de bitsnelheid; aankomstpulsen zijn breder

 

reconversie

is het omzetten van optische signalen in elektrische signalen m.b.v. een fotodiode

redundantie

s het toevoegen voor grotere betrouwbaarheid ; WC is dubbel aangesloten ,  links en rechtsom vanaf het LC met verschillende signaalnivo’s (I.v.m. de lengte)

reflectiedemping

voor digitaal systeem min 25 dB  en voor analoog systeem 50 dB   

(luchtspleet)  doorgangsdemping bij 8% reflectie is 100% – 8% = 92%   

10 log 0,92 = 0,36 dB   

(pc-connector)  doorgangsdemping bij  0,001% reflectie is 100% – 0,001% = 99,999%    10 log 0,99999 = 0,17 dB   

LET OP !!  Een connectorovergang bestaat uit glas – lucht – glas  dus 2 x 4% = 8 % demping    100 – 8 = 92% licht over  ; demping = 10 log 0,92 = 0,36 dB    8% reflectie  = 10 log 0,08 = 28 dB  

rekenen met dB

3 dB = ½

6 dB = 1/2 x 1/2 = 1/4   

10 dB = 1/10   

20 dB = 1/10 x 1/10 = 1/100   

23 dB = 1/10 x 1/10 x 1/2 = 1/200   

60 dB = 1/100 x 1/100 x 1/100 = 1/1000000     

 

( -3dBm = 1/2 mWatt )   

( 0 dBm = 1 mWatt )   

( 3 dBm = 2 mWatt )   

( 10 dBm = 10 mWatt )

repeater

is actief component dat verminkt signaal weer corrigeert naar juiste signaal

return loss

reflectiedemping in dB

reversible

dempingstoename = max 0.3 dB/km bij 1 atm. Druktoename ; HERSTELT

RIN-factor

is Relative Intensity Noise ; is de hoeveelheid ruis die de laserzender  genereert in dB / Hz              

(is afhankelijk van de ruststroom) ( hoe meer negatief hoe beter )

ring-structuren

backbone (busstructuur) ; access high ; access low

ruis

soorten: etherruis – thermische ruis – halfgeleider ruis en hagelruis  

ruismetingen

minimaal 25 dB ( tabel ); effectieve waarde van het signaal is 18 x het effectieve ruissignaal 

sample rates

FM kwaliteit = 22 KHz ; CD kwaliteit = 44 KHz ; DAT kwaliteit = 48 KHz 

sampling

het nemen van monsters in de tijd ( bij een analoog telefoonsignaal 8000 x per sec )  het aantal te nemen monsters hangt af van de gewenste nauwkeurigheid  van het signaal na A/D omzetting 

scattering

is verstrooiing van invallend licht in alle richtingen ( dus geen totale reflectie in één richting

waardoor lichtverlies ontstaat ; treedt op bij een niet glad en vlak scheidingsvlak en  bij moleculaire vervuiling ; heeft tot gevolg dat een deel van het licht het medium uittreedt

SDH – basis

synchronous digital hierarchy ; 

secundaire coating

om een of meerdere vezels gezamelijk aangebracht

shut-down

is het af- of op lager vermogen schakelen van een laser-zender door bijv. Kabelbreuk (ARBO)

signaalvervormingen

door golflengte dispersie = bij polychromatisch licht en multimode vezel  door niet meridionale intreding = bij monochomatisch licht en multimode vezel bij singlemode vezel nauwelijks omdat vezel werkt volgens de fundamentele  mode met bijna geen mode dispersie ; geen niet-meridionale intreding en geen  golflengte-dispersie omdat er een zender met een zeer geringe spectrale  breedte gebruikt wordt                              

signalen Access High

over access high gaan verschillende digitale signalen: distributieve data signalen  ( RTV-pakket en internet Downstream signalen ) ; contributieve data signalen 

 

 

( internet Upstream signalen ) ; distributieve en contributieve digitale (data)  signalen ( kabeltelefonie en computerdata ) 

snellius

natuurkundige die het verband ontdekte tussen de snelheid van het licht  in verschillende media en de sinus van de hoeken met de normaal 

soorten kabel

24-vezelig (4 tube’s met 6 vezels); 48-vezelig (8 x 6); 96-vezelig (16 x 6);  144 vezelig (24 x 6)

soorten vezel

pcs  scs  apf

soorten vezel

multimode stap index; multimode gradiënt index; singlemode stap index

spanningscorrosie

is het groter worden van altijd aanwezige microscopische kleine  haarscheurtjes in de glasvezel

spectale breedte

    voor LED-zender ca. 80 nm ; voor laser-zender ca. 4 nm

spectrale breedte

van led = 80 nm    van laser = 5 nm ( van 1310 – 2,5 nm tot 1310 + 2,5 nm)

spiegeling

bij zeer scherpe overgang van het ene naar het andere medium

splice

mechanical splice = mechanische las / fusion splice = fusie las 

splice protector

is oshitje =  (krimp lasbeschermer) die vaak vergeten wordt om over  de vezel te schuiven alvorens men gaat lassen

splicer-box

is een soort cassette-box waarin meerdere al dan niet gelaste vezels in  worden opgeborgen (opgerold met voldoende buigstraal)            

SRA

signaal ruis afstand ; wordt door elk actief component in de keten  verkleint ; de opgewekte ruis van zender en ontvanger is  mede bepalend voor de SRA 

SRA-curve

geeft het verband aan tussen optisch vermogen  en SRA bij een bepaalde kanaalbelasting

STM

synchrone transfer mode (geschikt voor gedigitaliseerde video en audio)

stofdiscipline

is procedure die uitgevoerd dient te worden voor connectorverbinding

structuren

is topologie ( ring ; halfring ; bus ; ster ; vermaasd )

systeemparameters

3 soorten DRIEHOEKEN  met 3 parameters die altijd in evenwicht moet zijn

TDM

Time Division Multiplexen  (zeer korte pulsreeks in een deel van 1 seconde)

TDR

time domain reflectometer (pulsmeter) 

thermische  uitzettingscoëfficient

lengtevermeerdering per meter per graden celcius verhoging

thermistor

is een temperatuur afhankelijke weerstand die samen met een  Peltier-element ervoor zorgt dat de temperatuur van de laser  binnen bepaalde waarden blijft.               

tight / semi tight tube

vast en composiet gebufferde tube

tight buffering

is vast gebufferd

topologie

is structuur ( bus; ster; ring; halfring; vermaasd )

TPA

voor OTDR-metingen waarbij tussen 2 markerpunten gemeten wordt  (is minder nauwkeurig als LSA)  

traject

is de transmissieweg tussen de optische zender en ontvanger 

treshold current

drempelstroom die ervoor zorgt dat laser van led naar laser omschakelt

tube-codering

over de kop van de kabel van rood over oranje linksom (tegen de klok in)   1-rood,2-oranje,3-geel,4-groen,5-zwart,6-bruin,7-blauw en 8-grijs

tube-vulling

met gel of olie voor een grotere langswaterdichtheid bij bijv Duct-kabel     

uitlassen

vezels waar pigtails worden aangelast voor doorgifte van retoursignalen

undercut

glas van een mindere hardheid wordt sneller weggeslepen dan het keramiek

verkortingsfactor

( Vk coax = 0,67 ) is de snelheid in koperkabel t.o.v. elektrische signalen in lucht   

Vk van coax = 0,67 d.w.z. 67 % t.o.v. de lichtsnelheid   

300.000 km/sec  x 0,67 = 200.000 km/sec = 200m/µsec

verstrooiing

ruw scheidingsvlak bestaat in feite uit veel kleine deelvlakjes (diffuse reflectie)

vezel-codering

over de kop van de kabel van blauw over oranje enz. Linksom 

 

(tegen de klok in)

1 Blauw, 2 Oranje, 3 Groen, 4 Bruin, 5 Rood, 6 Geel, 7 Naturel, 8 Zwart,

9 Grijs, 10 Violet, 11 Roze, 12 Turquoise.